Skip to content Skip to footer
PMP Jelšingrad-fmg a.d.

Korak prema budućnosti

Kontinuirano radimo na unapređenju procesa poslovanja prateći najnovije trendove u svim oblastima vezanim za našu djelatnost. Posebnu pažnju smo posvetili: 

 • Zadovoljstvu naših klijenata
 • Zadovoljstvu svih zaposlenih
 • Investicijama u novu tehnologiju

Jelšingrad Gradiška je osnovan 1963. godine. Preduzeće je prvobitno proizvodilo mašineriju za izgradnju puteva, a 1967. godine je započelo proizvodnju alatnih mašina. Prije rata, aktivnosti preduzeća su bile fokusirane na proizvodnju mašina za izgradnju puteva. Preduzeće je proizvodilo vibracione valjke i vibracione komponente pod licencom BOMAG grupe. Mašine za izgradnju puteva su predstavljale oko 75% ukupnog poslovanja preduzeća u prosječnom obimu od 8-10 miliona KM godišnje. Minuli rat na teritoriji Bosne i Hercegovine uzrokovao je značajan gubitak prodaje, koji se nije uspio vratiti na predratni nivo.  Iako je poslijeratno rukovodstvo preduzeća pokušavalo da proizvodnju preorjentiše na druge sektore, isto nije uspjelo da ostvari jaku poslovnu poziciju ni u jednom pojedinačnom sektoru i to stanje je tako trajalo sve do momenta privatizacije. Dana 13.07.2006. godine, kada je na osnovu Ugovora o prodaji državnog kapitala „Jelšingrad-Fabrika mašina“ akcionarsko društvo Gradiška, prodan je kapital društva u visini od 50%+1 akciju od ukupnog osnovnog kapitala Preduzeća, koji je činio 2.619.655 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM za jednu akciju. 

Preduzeće Beorchia s.r.l. sa sjedištem u Borgo san Antonio, Frakcija Zona Artigianale Villa Santina, cap 33029, Italija, je putem Ugovora o kupovini državnog kapitala, kupilo društvo Jelšingrad – fabrika mašina ad Gradiška. Kupac državnog kapitala Beorchia s.r.l. je dana 27.12.2007. godine promijenilo ime u FIMSI S.p.A, a od 01.01.2011. posluje pod italijanskim društvom PMP-PROMEC S.p.A. Tokom kupovine, kupac državnog kapitala je preuzeo i određene obaveze iz ugovora odnosno cilj privatizacije i poslovnog plana je bilo slijedeće:

 

 1. pokrenuti proizvodnju u društvu,
 2. zadržati pretežnu djelatnost društva,
 3. isplatiti prodajnu cijenu,
 4. stvoriti pretpostavke za dugoročan i stabilan rast društva,
 5. ostvariti dobit društva,
 6. zadržati postojeći broj radnika i zaposliti nove,
 7. dobiti kvalifikovanog i respektabilnog strateškog kupca/partnera koji će pokrenuti i unaprijediti društva.

Zapisnikom o izvršenoj kontroli treće godine perioda poslovnog plana br. 10/01-83-12/09 od 14.10.2009. godine Investiciono Razvojne banke RS odnosno istekom treće godine perioda Poslovnog plana je i završen proces privatizacije, te je konstatovano da je Kupac na prihvatljiv način izvršio sve svoje ugovorne obaveze.

Privatizacijom društva, PMP Jelšingrad je postalo dio grupacije PMP odnosno divizije za obradu čelika, a članice grupacije su još i:

 1. PRO-MEC S.p.A. Coseano, Italija
 2. PMP Drive Systems Taicang Co. Ltd, Taicang, China
 3. PMP Industries Inc. Cincinnati, USA
 4. PMP India pvt ltd, Pune Indija
 5. PMP Brasil, Soracaba