Skip to content Skip to footer

Inovacije, kvalitet, preciznost.

PMP Jelšingrad
Gradiška

Mašinska industrija

Proizvodni procesi koji se obavljaju u PMP Jelšingrad-FMG a.d.

Icon

Zavarivanje

 • 50 atestiranih zavarivača prema ISO 9606
 • Vlastita škola zavarivanja
 • 130 WPQR-ova za zavarivanje različitih vrsta metala (niskougljenični čelici, mikrolegirani čelici (engl. High strength steel), bakar, kombinacija čelik-bakar itd.)
 • Ručni, poluautomatski i automatski procesi
 • Icon

  Mašinska obrada

 • Obrada metala CNC mašinskim obradnim centrima (strugovi, glodalice)
 • Icon

  Farbanje i priprema za farbanje

 • Priprema za antikorozivnu zastitu prema ISO 8502, ručno i automatsko pjeskarenje u kvalitetu SA 2½
 • Mokro farbanje prema ISO 12944, u zavisnosti od zahtjeva kupca
 • Komora za sušenje
 • Icon

  Priprema materijala

 • Sječenje prema ISO 9013,
 • Dva stola za sječenje plazmom (maksimalna debljina 50mm)
 • Jedan sto za gasno sječenje (tzv. oxy-fuel cutting) maksimalna debljina materijala 220mm
 • Icon

  Termička obrada

 • Peć za termičku obradu u kojoj se vrši otpuštanje na temperaturi 600° C, zbog eliminisanja zaostalih napona (nakon zavarivanja ili jednostavno u procesu valjanja u livnicama)
 • parametri se mogu podešavati prema zahtjevima kupca (7000x2500x5000).
 • Icon

  Kontrola

 • Preko (xx) kalibrisanih mjernih instrumenata,
 • 3D mjerna masina Axiom 2 (Aberlink) - greška mjerenja do 0,007mm
 • Mjerna ruka Hexagon 8540 - radni opseg 4 m, greška mjerenja do 0,07mm
 • Ispitivanje zavara metodama bez razaranja: vizuelna kontrola, metoda ispitivanja penetrantnim tečnostima, ispitivanje magnetom, ispitivanje ultrazvukom (u slučaju potrebe, moguće je angažovanje eksterne firme za ispitivanje radiografijom)
 • PMP Jelšingrad organizuje

  Školu zavarivanja

  Ukoliko se nikada niste bavili zavarivanjem, to ne predstavlja prepreku da se oprobate u ovom poslu. 

  Naša škola zavarivanja provešće vas kroz osnove zavarivanja, teorijski dio i naravno praktični dio. 

  Započnite potpuno novu karijeru i postanite stručnjak u ovoj izuzetno deficitarnoj oblasti. 

  Polaznici
  808080+

  Sa uspješno završenom obukom

  Slobodnih mijesta
  8080

  Za obuku i rad

  kontakt

  Postanite dio našeg tima!
  Pošaljite prijavu za posao.