Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Škola zavarivanja

PMP Jelšingrad-FMG a.d. se godinama fokusira na kontinuiranu edukaciju i osposobljavanje zavarivača i bravara, a danas je potreba za tim radnicima još i veća. Upravo zbog problema koji nastaju fluktuacijom ovakvog deficitarnog kadra, PMP Jelšingrad-FMG a.d, pokrenuo je vlastitu školu zavarivanja unutar koje se kontinuirano vrši obuka kandidata za radno mjesto zavarivač.

Prepoznali smo činjenicu da je stvaranje kvalitetnih zavarivača neophodan preduslov za kvalitetnu zavarivačku proizvodnju. Kandidatima kroz naš sistem obuke osiguravamo: stručno osposobljavanje, usavršavanje i unapređenje znanja iz oblasti zavarivanja.

Do danas smo uspješno obučili preko 100 kandidata za postupke zavarivanja.

Osposobljeni smo da prihvatimo i obučimo kandidate bez obzira na starosnu dob, pol i stečeno predznanje iz oblasti zavarivanja. Obuku vrše vrhunski instruktori na najsavremenijoj opremi, uz nadzor internacionalnog inženjera za zavarivanje. Obuka zavarivača se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu kandidat se upoznaje sa osnovama zavarivanja. Nakon teoretskog dijela, kandidat prelazi na praktični dio gdje uz pomoć instruktora ali i samostalno zavaruje.

Naša obuka za zavarivača uvodi kandidate u načine i principe rada, parametre režima i tehniku izvođenja raznih postupaka zavarivanja. Kandidat stiče znanja o osnovim i dodatnim materijalima, mogućnostima zavarivanja najčešće korištenih materijala, kao i o svim bezbjednosnim parametrima koje je potrebno ispuniti prije, tokom i poslije zavarivanja. Uspješnim okončanjem obuke pristupa se završnom ispitu, atestiranju zavarivača. Obuka i atestiranje se vrši po važećim standardima.

Nakon atestatiranja kandidata, kandidat zatim ulazi u radni odnos, dodjeljuje mu se mentor koji nadzire njegov rad i koji vrši dalju edukaciju radnika direktno u proizvodnji.

Škola zavarivanja se koristi za:

  • Edukaciju i obuku novih zavarivača (početnika)
  • atestaciju zavarivača,
  • testiranje, probu zavarivača, kandidata za angažovanje u proizvodnji
  • doobuku j trening iskusnih zavarivača
  • komplikovanija (probna) zavarivanja
  • testiranje novih materijala i proizvoda
  • praksu učenika

Prijavite se za školu zavarivanja