Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Škola proizvodnih rukovodilaca u toku!

Interpersonalne vještine, sposobnosti koje se odnose na način na koji radimo i komuniciramo sa drugim ljudima u poslovnom svijetu su nešto što donosi uspjeh u svakodnevnom radnom okruženju. Tzv. soft skills su vještine koje nadopunjavaju znanje i profesionalne vještine i jednu ličnost čine kompletnom, a njen rad zaokruženim. Komunikacija boji svaki naš dan, svaki odnos i svaki uspjeh. Rad u velikim grupama ili rukovođenje grupom zahtjeva timski rad koji nam pomaže da unutar  te grupe efikasno reagujemo. Logičko promatranje, analiziranje i opservacija su vještine koje potiču rješavanje problema. Zadržati motivaciju, optimizam, samokontorolu i smirenost u promjenama koje mogu čak i svakodnevno da se dešavaju u procesu rada, pokazuju našu sposobnost prilagođavanja tim promjenama.

Razvijanje ovih, ali i drugih soft skill-ova, čine naš svakodnevni radni dan lakšim i efikasnijim, utiču na poboljšanje međuljudskih odnosa u timu, i smanjuju stresogene u random okruženju. Upravo iz tog razloga, naše poslovođe, su polaznici “Targer Forntline – škole proizvodnih rukovodilaca”. Njihovu spremnost da se profesionalno razvijaju, unapređujući vještine koje imaju i učeći nove metode koje mogu primjeniti u svom radu, kompanija je prepoznala i omogućila im da kroz ovu obuku takve vještine i steknu.

Edukacija zaposlenih potiče osjećaj vrijednosti i samopoštovanja kod radnika, jer kroz svoj poslovni rast i razvoj mogu da doprinosu cjelokupnom poslovanju. Iz tog razloga naši zaposleni u toku godine prolaze niz obuka koje su im potrebne. Ulaganje u kadrove kroz edukacije je još jedan vid brige o zaposlenima, a oni su naša najveća vrijednost.