Skip to content Skip to footer

E-mail opšte informacije
E-mail prodaja
E-mail zaposlenje

Naziv kompanije: PMP Jelšingrad-FMG a.d. Gradiška
Poslovna adresa: Šeste sanske brigade 3, 78400 Gradiška, BiH
JIB: 4401057510004
MBS: 1-54-00
Generalni direktor: Branislav Banjac
Osnivač: PMP Industries S.P.A.
Datum osnivanja: 01.01.2001.